Контакты:

  • тел.: 8-903-315-56-51
  • почта: bondarevi@list.ru
  • vk: vk.com/bondanastasiya
  • inst: bond_anastasiya